Закрыть ... [X]

Закон про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом

Частину другу статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом 1666-VIII від Частина друга статті 5 в редакції Закону 835-VIII від 3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім випадків, визначених законом. Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей) 1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом. 2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Розділ II УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦ ІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ Стаття 7. Засновники громадського об'єднання 1. Засновниками гро.Про внесення змін до Податко. від 71-VIII


Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань 1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 1) добровільності; 2) самоврядності; 3) вільного вибору території діяльності; 4) рівності перед законом; 5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників 6) прозорості, відкритості та публічності. 2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому. 3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно здійснювати.

Про забезпечення вимог креди. від 1255-IV


Для громадських обєднань, які мають статус організації колективного управління відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав відсутність майнового інтересу їхніх членів передбачає здійснення виплат на користь членів (правовласників) після розподілу організацією колективного управління доходу від прав. Частину шосту статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом 2415-VIII від 7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його


3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. 5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Частину шосту статті 1 виключено на підставі Закону 767-VII.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. 3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 4. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом. Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання 1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до.

Про виконавче провадження від 606-XIV


ЗАКОН УКРА ЇНИ Про громадські об'єднання (Відомості Верховної Ради України (ВВР 2013, 1, ст.1) Зміни до Закону див. в Законі 5026-VI від, ВВР, 2013, 22, ст.216 Із змінами, внесеними згідно із Законами 406-VII від, ВВР, 2014, 20-21, ст.712 721-VII від, ВВР, 2014, 22, ст.801 - втратив чинність на підставі Закону 732-VII від, ВВР, 2014, 22, ст.811 767-VII від, ВВР, 2014, 17, ст. VII від, ВВР, 2014, 36, ст. VII від, ВВР, 2014, 50-51, ст. VIII від, ВВР, 2015, 26, ст.219.

Про громадські об єднання від 4572-VI


131 Процесс управления качеством: принципы, стадии, инструменты В этой статье вы узнаете, на какие факторы, способствующие удовлетворению потребностей клиентов, нужно обращать внимание в рамках управления качеством. 98.

Про органи та осіб, які зд. від 1403-VIII


2. Законы РБ: «О гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (от г. 305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности» (от г.). 3. Постановления Совета Министров РБ: от г. 17; от г. 63; от г. 1728; от г. 63; от г. 38. 4. Жилищный и Гражданский Кодексы РБ. Некоторые обстоятельства (например, оформление документов для получения кредита, временная неготовность или нежелание заключить основной договор и др.) могут на начальном этапе сделки предусмотреть составление особого документа. Таковым является предварительный.

Для громадських обєднань, які мають статус організації колективного управління відповідно до Закону України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав відсутність майнового інтересу їхніх членів передбачає здійснення виплат на користь членів (правовласників) після.


31. Постановление Правительства Российской Федерации от г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий. 32. Постановление Правительства Российской Федерации от г. N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта". 33. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от г. N 73 "Об утверждении СанПиН -13 "Санитарно-эпидемиологические требования.

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об єднань 1. Громадські об єднання утворюються і діють на принципах: 1) добровільності; 2) самоврядності; 3) вільного вибору території діяльності; 4) рівності перед законом; 5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників 6) прозорості.


M. (30 av126727 (40 Amadis (51 ProphetNEO (30 Марина Земских (38 westml (51 Andrei_k (38 maxim14 (35 VDmitry (39 mexana (38 XAH (37 Assalam (42 ksbill (35 enohrucr (40 serg5914 (59 Jigan (30 severgenn (45 ramiroz (28 enator (43 Наталья Чеботарь (39 amin28 (36 nefteprom (39 Petrovna777 (54 sisorce (28 nouttrust (32 vectrantrust (32 elya12 (38 MrBlanki (32 lobanov (33 slav262 (58 tvfeed (28 Nevx (51 viktorswat (35 Garvel' Loken (25 graf1991 (27 ir-ma (40 Potal1990 (28 [email protected] (44 artkarimov (32 Вячеслав Кистаури (45 Айгуль Сафина (38 selantii (43 kanahau (67 dtpavarija (49 john141 (31 Co6a4eHka (34 Фомичёва Ирина (47 Balab (38 XEMPP (32 biratiis85 (33 CheNata (49 игорь (51 vladimir (63 BoriZSha (45 26082006fkbcf (68 fedorof (34 status08 (62 Anne646 (31 maksim-tereshkin (36 Георгий Якушев (29 BlackAbyss (36 maksim-tereshkin (36 karabasov (37 Cargologc (47 vasachi (29 Alex5056 (68 (56 bktop (45 Филипп Антонов (26 Елена Арсеньева (44 fedin-ya (45 GMityanin (23 delednev (37 afranskaya (42 filip_trio (35 Дамир Галеев (38 Julia_13 (34).

Cached


Бесплатная консультация по телефонам По России бесплатно 8 800 добавочный 366 Москва и область 7 499 Санкт-Петербург и область 7 812 Онлайн-консультации круглосуточно: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 8 (499) УФССП России по Пермскому краю Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 13, Время работы: ССП, Зам. ССП, СПИ вт, чт, каждая вторая суббота месяца Деж. СПИ (пнд, ср, птн ) Телефон для справок: 7(34241) Начальство ОСП по г.Чайковскому Рожина Наталья Сергеевна Начальник отдела старший судебный пристав В настоящее время в отделе. В отзыве должника, направляемом заявителю, могут быть указаны иные имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, заявителю, также могут быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. Читайте также:  Дебиторская задолженность это когда нам должны или мы должны 3. Отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. Комментарий к Ст. 47 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве 1. Комментируемая статья предусматривает право должника направить отзыв на заявление о признании должника банкротом в арбитражный.Похожие статьи

Порядок служебного расследования несчастных случай на производстве
Унифицированная форма акта о приеме поступлении оборудования
Государственная гражданская служба в российской федерации относится к
Кто заключает договор страхования ответственности за нарушение договора
Заявление о невозможности регистрации права без личного участия мфц
При проверке сообщения о преступлении дознаватель не вправе
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ